Handels- og leveringsbetingelser

 

1.  GENEREL INFORMATION

Denne hjemmeside (www.cappelino.dk) udbydes af Cappelino, Peder Skrams Vej 11A, CVR-nr 34364613, tlf. 63 15 55 44, e-mail, hej@cappelino.dk. Hvis du oplever problemer med din bestilling på hjemmesiden eller ved øvrig brug af hjemmesiden, kontakt venligst vores Kundeservice:

Cappelino

Email: hej@cappelino.dk

Telefon: +45 63 15 55 44 [Man.-Tors. Kl. 08.00-16.00 & Fre. kl. 08.00-15.30]

Almindelig post: Olino A/S, Peder Skrams Vej 11A, 5220 Odense SØ


Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice, inden du begynder at handle på hjemmesiden.

2. VIGTIG MEDDELELSE

LÆS HANDELSBETINGELSERNE GRUNDIGT, INDEN DU BESTILLER VARER FRA WWW.CAPPELINO.DK.  

Disse handelsbetingelser finder anvendelse, når du bestiller eller køber varer på Hjemmesiden. Handelsbetingelserne kan blive opdateret fra tid til anden (for eksempel for at afspejle ændringer i teknologien, vores forretningsmodel, vores systemkapacitet eller i relevante love og regler), og derfor beder vi dig godkende Betingelserne, hver gang du handler hos os. Enhver reference til "dig" eller "din" betyder dig som bruger af hjemmesiden, enhver reference til "vi", "os" eller "vores" betyder Cappelino.

Hvis du ikke accepterer Betingelserne, kan du ikke bestille eller købe varer på hjemmesiden.

Købelovens mangels regler finder anvendelse på dit køb, hvilket betyder, at du har visse lovbestemte garantier for varens kontraktmæssighed. Læs mere under "Mangelfulde varer og forkerte varer".

Bestilling

Online-butikken er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse. Vi forsøger så vidt muligt at udføre sådan vedligeholdelse i nattetimerne.

En bestilling som er afgivet på en offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet den følgende hverdag.

Du skal være mindst 18 år gammel for at købe varer på hjemmesiden samt besidde et gyldigt kreditkort, der er accepteret af os. Er du under 18 år gammel, skal du have et juridisk grundlag for at indgå en aftale med os.

Vi forbeholder os ret til at annullere aftalen om køb i en af de følgende situationer, uden at være ansvarlige for erstatning eller andre omkostninger:

  • Dine betalingsoplysninger er ikke korrekte eller kan ikke verificeres
  • Din bestilling er afgivet med det formål at begå bedrageri mv. eller afgivet i forbindelse med en strafbar handling eller anden ulovlig aktivitet
  • Der opstår en utilsigtet fejl på hjemmesiden, fx en betalings-fejl el.lign.
  • Vi har grund til at tro, at du er under 18 år gammel

Aftaler kan kun indgås via hjemmesiden eller pr. telefon til 63 15 55 44. Vi behandler ikke bestillinger fremsat i e-mails eller breve.

På hvilket tidspunkt i bestillingsprocessen er du bundet af din ordre?

Inden afgivelse af bestillingen har du mulighed for at ændre de oplysninger, som du har indtastet, herunder leverings- og fakturaoplysninger eller betalingsoplysninger. Du har også mulighed for at ændre varerne eller fjerne varer fra din indkøbskurv. Ved broderi på din hue, kontrollere da en ekstra gang at dit navn og skolenavn er korrekt stavet, inden du gennemfør betalingen.

Når du klikker "Køb og betal", vises en kvittering på din skærm. Fra det tidspunkt er du bundet af aftalen om køb. Læs venligst mere under "Fortrydelsesret".

Kontakt venligst vores Kundeservice 63 15 55 44, hvis du begik en fejl, da du foretog bestillingen.

Du modtager en ordrebekræftelse i en e-mail.

Efter indgåelsen af aftalen gælder reglerne om fortrydelsesret, se nedenfor.

Aftalens sprog

Aftalen kan kun indgås på dansk.

Adgang til aftalen

Du modtager via e-mail en bekræftelse på aftalens indhold. Vi opbevarer indgåede aftaler, herunder ordrebekræftelsen, i et vist tidsrum, og vi anbefaler, at du ligeledes gemmer disse dokumenter, da de ikke nødvendigvis efterfølgende vil være tilgængelige på hjemmesiden.

Tiltag mod bedrageri

For at kunne beskytte dig og vores andre kunder mod bedrageri og opretholde et højt sikkerhedsniveau for online-køb, kan vi gennemføre verifikationscheck. Verifikationschecket kan omfatte de data, som du sender når du bestiller på hjemmesiden, herunder din adresse og betalingsoplysninger

3. BETALINGSMIDLER

Vi accepterer følgende betalingsmidler

Dankort
MasterCard
Visa
Mobilepay
Apple Pay

Kontrolcifre (Credit Card verifikation nummer (CVV))

Betaler du med kreditkort, vil du blive bedt om at indtaste kortets kontrolcifre. Du finder de tre kontrolcifre på bagsiden af dit kreditkort, oftest i højre side af kreditkortets bagside. Kontrolcifrene er nødvendige for at betalingen kan gennemføres og for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Der kan også være andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

Betalingsprocedure

Betaling gennemføres ved ordreafgivelse.

Reservation af købesummen

Hvis du bruger et internationalt betalingskort som fx Visa eller MasterCard reserveres beløbet automatisk på din konto, når du har godkendt betalingen. Hvis du efterfølgende fortryder dit køb, frigives reservationen hurtigst muligt. Det er udbyderen af dit betalingskort, som afgør, om beløbet reserveres på din konto, allerede når du godkender betalingen på cappelino.dk. Det er også udbyderen, der afgør, hvornår et reserveret beløb frigives igen, hvis købet fortrydes. I den forbindelse henviser vi til aftalen med din kortudsteder for yderligere information.

4. PRISER OG LEVERING

Alle de anførte priser for varer er inklusive fragt, skatter, moms og afgifter. 

Valuta

Priserne på hjemmesiden vises i danske kroner.

Levering

Vi sender til:

Danmark (DK)

Leveringsbetingelser

Varer vil blive leveret til pakkeshop i nærheden af leveringsadressen, der angives ved bestillingen.
Husk at oplyse dit for- og efternavn, vejnavn, postnr., eget mobilnummer og e-mail. 

Din varer vil blive leveret i ugedagene mandag til fredag. Tidspunktet for levering afhænger af, hvilken fragtmand der benyttes.

Vi sender produktet til en pakkeshop nær din privatadresse. 

Bemærk venligst, at du bærer risikoen for varen efter leveringen. Ser emballagen ud til at være skadet, bør du afvise at modtage varen. Ønsker du at klage over eventuelle fejl og mangler skal du informere os om det, læs mere under "Mangelfulde varer og forkerte varer".

5. FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage.  Kontakt os på hej@cappelino.dk og oplys navn og ordrenr.

Følger af fortrydelse

Hvis der mod forventning sker noget, der forhindrer dig i at gennemføre din skolegang efter du har bestilt din studenterhue, kan du annullere købet frem til 01. april 2024, og få 50% af købssummen refunderet. Vær obs på at huen ikke leveres hvis du annullerer købet.

6. MANGELFULDE VARER OG FORKERTE VARER

Hvis din vare lider af en mangel, eller vi har leveret forkerte varer, bedes du kontakte vores kundeservice for at aftale det videre forløb.

I tilfælde af en mangelfuld vare eller forkert vare, aftales nærmere med kundeservice med én af følgende muligheder:

  • Returnere varen og få refunderet købsprisen og alle leveringsomkostninger, når vores kundeservice har behandlet returvareren,
  • Returnere varen og modtage en tilsvarende vare, når vores kundeservice har behandlet returvaren, forudsat vi kan levere en tilsvarende vare, eller
  • Aftale om reparation eller udbedring af mangler

Når du kontakter kundeservice skal du oplyse bestillingsnummeret, eventuelt varenummer, og beskrive hvad der er galt med varen mv.

Du er ikke ansvarlig for omkostninger forbundet med returneringen af en mangelfuld vare eller en forkert vare.

7. ANDRE FORHOLD

Opdatering af hjemmesiden

Vi gør vores bedste for at opdatere hjemmesiden samt sikre, at priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne kan dog opstå, og nogle gange opdager vi, at prisen for en vare er angivet forkert.

Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til betingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

Aftalens fuldstændighed

Disse Betingelser udgør de fuldstændige vilkår for aftalen mellem os.

Ugyldighed

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i betingelserne måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse.

Overdragelse

Vi er berettigede til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen indgået med dig, til tredjemand. Overdragelsen er naturligvis forudsat af, at standarden af den service du modtager ikke forringes. Vi giver dig meddelelse om en eventuel overdragelse. Ved at acceptere disse vilkår samtykker du til en sådan eventuel fremtidig overdragelse. Samtidig accepterer du, at fra tidspunktet, hvor vi har givet dig meddelelse om overdragelsen, kan dine rettigheder kun gøres gældende overfor den pågældende tredjemand.

Personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Læs venligst vores persondatapolitik, som fortæller om hvordan vi bruger de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med bestillingsproceduren og din brug af Hjemmesiden i øvrigt.

Klageadgang

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice, hvis du har klager over en vare, som du har købt hos os. Vores Kundeservice kan både kontaktes telefonisk, pr. mail og pr. almindelig post. Du kan finde kontaktoplysningerne på vores Kundeservice under 'Generel information' ovenfor.

Du kan også indgive en klage over en vare, som du har købt hos os, til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hej@cappelino.dk.

Lovvalg og værneting

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

Opdateret: Januar 2024

keyboard_arrow_up